( A brief explanation about ranadan )

Ramadan starts on the evening of Tuesday 6 May this year and lasts until the evening of Thursday 4 June.

The start of the month of fasting will be determined by the sighting of the new moon,


Why does Ramadan vary each year?

Ramadan is the ninth month in the Islamic calendar, which is based on a lunar calendar where each month begins at the start of a new moon.

As lunar months are shorter than solar months it means the Islamic calendar does not correspond with the Gregorian calendar followed in the West. It means Ramadan occurs around 10/11 days earlier each year.

The start of Ramadan also varies from country to country by about a day, depending on when the new moon is sighted. 


What is Eid al-Fitr?

Eid al-Fitr is the ‘festival of the breaking of the fast’ and marks the end of Ramadan each year.


Muslims wish each other a happy Eid during the celebrations by saying “Eid Mubarak” and often gather with family and friends to eat and pray together.

The festival can last for up to three days and also sees people give money to charity as part of celebrations.

source: https://www.independent.co.uk/news

( Zakta al-Fitr ) 2019

Mata en familj under ramadan från bara 30 kr.

Feed a family for only 30kr/dag

Zakat al- Fitr 2019  är ( 75 kr ) per person


Det är jätte viktigt att ni betalar i god tid för att den ska hinna nå de behövande så fort som möjligt och gör nytta under Ramadan.


Sprid detta till vänner och bekanta att Xamxamle Dawah Foundation i samarbete med Svensk Senegambisk Trossamfund är en bra val där din Zakat al- Fitr gör nytta. Era ansträngningar gör att människor får mat på bordet.  Glöm inte att du får mycket belöning för varje välgärning som du gör.Betala genom (Xamxamle plusgiro) 58 89 89-4


Välj hur många Zakta al- Fitr du vill betala:  och Skriv:

Z1: för en person, 75:-  , Z2: för två personer 150:-   ,  Z3: för tre personer,225:)

     Z4: för fyra personer, 300:                       Z5: för fem personer, 375:-) osv.....


Glöm inte era Zakatulmal ( förmogengets zakat ) eller sadaqa skickas till Xamxamle   Plusgiro: 58 89 89-4


Din Välgörenhets Organisation

Skicka mat pengar till

Plusgiro: 58 89 89-4

Xamxamle Välgörenhetsfond

Zakat l fitr 2017/16


Xamxamle dawah Foundation was entrusted to distribute zakat al fitr 2014,2015.2016.2017. the foundation has sucessfully perform the task with other corresponding foundation like Umul Qura in the Gambia and senagal. 

Home  | Contact Us | Dawah Projects | Videos | Links | Quran Radio |Safe Water Project | Sponsorship a child


Copyright © 2018 Xamxamle. All Rights Reserved