Zakat al- Fitr 2019 är ( 75 kr ) per person

Det är jätte viktigt att ni betalar i god tid för att den ska hinna nå de behövande så fort som möjligt och gör nytta under Ramadan.

Sprid detta till vänner och bekanta att Xamxamle Dawah Foundation i samarbete med Svensk Senegambisk Trossamfund är en bra val där din Zakat al- Fitr gör nytta. Era ansträngningar gör att människor får mat på bordet. Glöm inte att du får mycket belöning för varje välgärning som du gör.


Betala genom (Xamxamle plusgiro) 58 89 89-4

Välj hur många Zakta al- Fitr du vill betala: och Skriv:
Z1: för en person, 75:- , Z2: för två personer 150:- , Z3: för tre personer,225:)
Z4: för fyra personer, 300: Z5: för fem personer, 375:-) osv.....

Glöm inte era Zakatulmal ( förmogengets zakat ) eller sadaqa skickas till Xamxamle Plusgiro: 58 89 89-4

Din Välgörenhets Organisation

donatiom%20image

Mata en familj under ramadan från bara 30 kr.

Feed a family for only 30kr/dag

Betala genom (Xamxamle plusgiro) 58 89 89-4

Waxtaanu Corr 2019

                                            Hatab Bojang Islamic School ( Assemly )

New classrooms ..  Project work ongoing

Eid ul Adha ( Tobaski Stockholm 2018 )

Together with all Daira's and Foundations i stockholm area

Zakat Al Fitr 2018 under the supervision of Xamxamle Dawah Foundation

      End of school year program 2018, Hatab Bojang Islamic Institute


Alla barn har rätt att gå i skolan, hjälp oss skicka ett barn i taget

Skicka din bidrag till

Plusgiro: 58 89 89-4


Du bidra till att barnen får utbildning

Xamxamle Välgörenhetsfond

Help the children go to school by sending one child at a time

( Newly Posted video's and Dawah lesson's )

Copyright © 2018 Xamxamle. All Rights Reserved